Spawy światłowodowe i pomiarySpawy światłowodowe

Spawamy kable z włóknami:

* jednomodowymi 9/125 (G.652, G.655)
* wielomodowymi 50/125(OM2, OM3, OM4), 62,5/125(OM1)


Spawanie światłowodów to metoda trwałego łączenia dająca najwyższą jakość połączenia. Średnia tłumienność połączeń spawanych nie jest większa niż:

* dla włókien jednomodowych <0,02[dB]
* dla włókien wielomodowych <0,01[dB]

Spawamy światłowody na terenie całego kraju. Usługi spawania wykonujemy w serwerowniach, pomieszczeniach telekomunikacyjnych w miejscach trudno dostępnych i wielu innych lokalizacjach.

Pomiary światłowodów

Oferowane pomiary:

* pomiary parametrów optycznych torów światłowodowych
* lokalizację uszkodzeń kabli światłowodowych i naprawę


Pomiary światłowodów wykonujemy na dwóch podstawowych długościach fal:

* dla włókien jednomodowych są to 1310nm i 1550nm

Po każdych wykonanych pomiarach, klient otrzymuje dokumentację po pomiarową w formie PDF.

Pomiary światłowodów wykonujemy na terenie całego kraju, w serwerowniach, pomieszczeniach telekomunikacyjnych w miejscach trudno dostępnych i w wielu innych lokalizacjach.